AGRIBOREALIS OSK: MAATALOUDEN YMPÄRISTÖPALVELUT
Agriborealis osk on valmiina palvelemaan viljelijöitä perinnebiotooppien, kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja maatalousluonnon monimuotoisuuskohteiden hoidon suunnittelussa ja NEUVO 2020 –järjestelmän ympäristöosion neuvonnassa. Suunnittelijoillamme on vahva paikallistuntemus ja kokemus maatalouden ympäristöasioista.

NEUVO 2020
Maatilojen NEUVO 2020 -neuvontajärjestelmän asiantuntijamme Ilona Helle ja Elina Lehtinen neuvovat erityisesti luonnon monimuotoisuuskohteiden, perinnebiotooppien, luonnonlaidunten, maiseman, kosteikkojen ja maatalousluonnon vesiensuojeluasioissa. Ota yhteyttä, jos mietit kosteikon tai suojavyöhykkeen perustamista tai sinulla on hoitoa kaipaava maisema, hakamaa, metsälaidun tai niitty. Mietitään yhdessä kohteelle sopivat ratkaisut ja tukimuodot. Viljelijä maksaa NEUVO 2020 -järjestelmän palveluista vain arvonlisäveron (24 %) osuuden.

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINNIT
Agriborealikselta voit tilata myös uuden ohjelmakauden mukaiset suunnitelmat ympäristösopimuksiin (ent. erityistuet). Teemme perinnebiotooppien, valmiiden kosteikkojen ja maatalousluonnon monimuotoisuus- ja maisemakohteiden (esim. luonnonlaitumet, reunavyöhykkeet, metsäsaarekkeet, puukujat) hoitosuunnitelmia ja päivitämme vanhat suunnitelmasi uudelle ohjelmakaudelle. Meiltä saat myös ei-tuotannollisten investointien suunnitelmat perinnebiotooppikohteiden perustamiseen.

ASIANTUNTIJAMME MAATALOUDEN YMPÄRISTÖASIOISSA:

  • Ilona Helle: NEUVO 2020, vesiensuojelu, kosteikot, perinnebiotoopit, luonnon monimuotoisuus, hoitosuunnitelmat ja ei-tuotannolliset investoinnit, puh. 050 344 9161, ilona.helle@agriborealis.fi
  • Elina Lehtinen: NEUVO 2020, perinnebiotoopit, luonnon monimuotoisuus, maisema-asiat, hoitosuunnitelmat ja ei-tuotannolliset investoinnit, puh. 040 769 1631, elina.lehtinen@agriborealis.fi
  • Kaisa Tervonen (os. Mustola): perinnebiotoopit, luonnon monimuotoisuus, hoitosuunnitelmat ja ei-tuotannolliset investoinnit, puh. 050 594 2478, kaisa.tervonen@agriborealis.fi

Lisätietoa NEUVO 2020 –järjestelmästä: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Documents/neuvonta2020-esite.pdf

lampaat

lippu_ja_tunnuslause_nk