ilona200
koulutus: FM 2007 Jyväskylän yliopisto (ekologia ja ympäristönhoito, vesistötieteet, biologia ja maantiede, opettajan pedagogiset opinnot). Agriborealiksen perustajajäseniä.

Erityisosaaminen: maatalouden ympäristöasiat ja –neuvonta, joista usean vuoden projektityötyökokemus

– Neuvo 2020/ympäristöneuvonta: maatalouden vesiensuojelu, kosteikko- ja suojavyöhykeneuvonta, perinnebiotoopit, luonto- ja maisemakohteet
– Perinnebiotooppien, kosteikkojen sekä maatalouden luonto- ja maisemakohteiden hoitosuunnitelmat
– Kasvillisuuskartoitukset, perinnebiotooppi-inventoinnit
– EU-projektiosaaminen, ympäristökasvatus