hannu200
Hannu Sillanpää on valmistunut metsätalousinsinööriksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta v. 2003 ja miljöö- ja yhdyskuntasuunnittelualan insinööriksi Lahden ammattikorkeakoulusta v. 2014. Lisäksi monitavoitteisen metsänhoidon erikoistumisopinnot on suoritettu Tampereen ammattikorkeakoulussa v. 2012.

Työkokemusta on erityisesti erilaisten linnustoselvityksien laadinnasta muun muassa Keski- ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksille, Metsähallituksen luontopalveluille, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle sekä Helsingin yliopistolle. Osaamisalueeseen kuuluvat lisäksi muun muassa liito-oravaselvitykset ja metsien luontotyyppi-inventoinnit.

Agriborealiksen perustajajäseniä.