noora200
Koulutus: FM 2013, Jyväskylän yliopisto (pääaine: ekologia ja ympäristönhoito); ympäristönhoitaja 2003, Päijänne-Instituutti

Työkokemus: Vuodesta 2006 alkaen osallistunut lukuisiin eri tahojen (mm. yliopistojen) tutkimushankkeisiin tehden kääpäinventointeja, lahopuututkimusta ja hyönteistutkimusta. Lisäksi kasvillisuuskartoituksia ja liito-oravainventointia.

Erityisosaaminen: hyönteisbiologiset tutkimukset, kääpäinventoinnit, kasvillisuuskartoitukset.

Agriborealiksen perustajajäseniä.