minttu200
Koulutus: FM 2013 Jyväskylän yliopisto (pääaine: ekologia ja evoluutiobiologia, jossa erikoistumisalakokonaisuutena luonnonsuojelubiologia ja luonnontuntemus, sivuaineina: ympäristötiede, tilastotiede)

Työkokemus: Olen tehnyt Metsähallituksella soidensuojelun täydennysohjelman maastoinventointeja sekä Natura- ja yksityisillä suojelualueilla luontotyyppi-inventointeja ja liito-oravatarkastuksia. 2011 tein Keski-Suomen ELY-keskuksella projektityönä hienouurresulkukotilon esiintymäpaikkojen tarkistamisen ja hoitotarpeen arvioinnin sekä uusien potentiaalisten esiintymispaikkojen kartoituksen ja inventoinnin.

Erityisosaaminen: suo- ja metsäluontotyypit, kotilot

Agriborealiksen perustajajäseniä.