kaisa200
Koulutus: FM 2012, Jyväskylän yliopisto (ekologia ja ympäristönhoito, tilastotiede). Agriborealiksen perustajajäseniä.

Työkokemus: 2010-2012 työskennellyt kesäisin Keski-Suomen ELY-keskuksessa Härkää sarvista -hankkeessa. Syksystä 2012 lähtien työskennellyt projektitutkijana Jyväskylän yliopistossa perinnebiotooppitutkimusten parissa.

Erikoisosaaminen: putkilokasvit, helttasienet, maatalouden ympäristöasiat, joista erityisesti perinnebiotoopit ja luonnon monimuotoisuus.

  • Perinnebiotooppien ja ei-tuotannollisten investointien hoitosuunnitelmat, sekä muiden maatalousluonnon monimuotoisuus- ja maisemanhoitokohteiden hoitosuunnitelmat
  • Kasvillisuus-, sieni- ja perinnebiotooppi-inventoinnit
  • Hankeosaaminen