hibaby

elina200
FM Jyväskylän yliopistosta 2002 pääaineena ekologia ja ympäristönhoito. Yli kymmenen vuoden työkokemus biologina valtion ympäristöhallinnossa, työkokemusta myös kaavoituspuolelta. Agriborealiksen perustajajäseniä.

NEUVO 2020 –maatilojen neuvontajärjestelmän neuvoja: ympäristö-osio. Erityisosaaminen: perinnebiotooppi-, maisema- ja luonnon monimuotoisuusasiat maatalousympäristössä

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon suunnitelmat: perinnebiotoopit, lumo-kohteet, luonnonlaitumet, reunavyöhykkeet, metsäsaarekkeet yms. (ympäristösopimukset ent. erityisympäristötuet)

Luonto-, liito-orava- ja maisemaselvitykset kaavoituksen ja muun maankäytön tarpeisiin

Ympäristökasvatus, koulutus ja opetus